Péče a podpora

Nadstandardní technická podpora

Standardně se servisní zásah provádí, v závislosti na pracovním vytížení techniků, v rozmezí dvou maximálně čtyř pracovních dní. Je ale možné si objednat přednostní servisní zásah. Nadstandardní servisní služby jsou zpoplatněny měsíčním poplatkem:

Služba Měsíční cena
Servisní zásah do 24 hodin od nahlášení poruchy v pracovních dnech 363,- Kč
Servisní zásah do 48 hodin od nahlášení poruchy v pracovních dnech 242,- Kč
Servisní zásah do 24 hodin od nahlášení poruchy mimo pracovní dny 847,- Kč
Servisní zásah do 48 hodin od nahlášení poruchy mimo pracovní dny 605,- Kč

Všechny uvedené ceny jsou s 21% DPH.


Jak postupovat při nefunkčnosti služby

  • Vytáhněte napájecí zdroj zařízení z el. zásuvky a ponechte 10 sekund vytažený, potom ho zapojte zpět, vyčkejte cca 2 minuty než zařízení opět naběhne a potom zkuste internet znovu
  • Pokud služba i nadále nefunguje sečkejte cca 1-2 hodiny před nahlášením poruchy (je možné, že technici již právě odstraňují poruchu)
  • Kontaktujte nás telefonicky v pracovní době a to od PO-PÁ od 8:00-16:00 na tel. číslech zákaznické linky +420 774 743 730, +420 777 043 960, (volejte pouze na tato tel. čísla!)
    Pozn.: Pro nahlášení poruchy mimo pracovní den je nutné si objednat službu "Servisní zásah mimo pracovní dny"
  • Mějte připravené číslo smlouvy pro rychlé vyhledání v naší databázi, náš operátor si od Vás poznamená servisní případ a zadá jej našim technikům k vyřešení (servisní zásah se provádí v rozmezí dvou maximálně pěti pracovních dní, např. pokud nahlásíte poruchu ve středu, tak nejdéle do následující středy bude služba opět funkční.
    Pozn.: Pro rychlé odstranění poruchy je možné si objednat službu "Servisní zásah do XY hodin"
  • V případě, že si zákazník platí službu "Servisní zásah do XY hodin", tak pro něho platí jiné podmínky, které dostal ke smlouvě na službu!

Poznámky a ostatní skutečnosti

Pokud budete volat technikovi na mobilní telefon, že Vám nejde naše služba, tak je možné, že právě daný technik již pracuje na odstranění problému, a proto v zájmu rychlého ostranění závady nebere telefony. Pro informaci si vždy volejte na pevnou linku viz postup výše!

V případě že naše firma (Speednet, s.r.o.) nebude schopna včas odstranit závadu u zákazníka i přesto, že si platí službu "Servisní zásah do XY hodin", tak zákazník nebude muset za uvedenou službu "Servisní zásah do XY hodin" v následujících 3 měsících nic zaplatit.

V případě postižení naší sítě živelnou pohromou (vichřice, povodně, oheň, aj.), jsou všechny "Servisní zásahy" odbavovány na základě větší priority, kterou určí vedení společnosti. Služby "Servisní zásah do XY hodin" v dané době jsou nenárokovatelné a finančně nekompenzovatelné.

V případném výjezdu našeho technika k zákázníkovi kde se zjistí , že chyba není na naší straně, ale je zapříčiněna chybou zákazníka nebo třetí osoby, je výjezd vždy hrazen ze strany zákazníka a to v hodinové sazbě 400 Kč bez DPH/hod. kdy minimální částka činí 800 Kč bez DPH + případné nakoupení náhradních dílů.

Individuální rychlé servisní zásahy smí povolit pouze vedení společnosti za předpokladu, že se obě strany domluví na ceně za nadstandardní služby.

« Zpět na Péče a podpora